Försäkringsbolag - Fakta och information om FörsäkringsbolagAlla olika typer av försäkringar

Alla olika typer av försäkringar

Antalet olika försäkringar som erbjuds är som sagt mycket stort och växer hela tiden. Försäkringarna kan dock delas in ett antal försäkringskategorier men indelning och namngivning mellan försäkringsbolagen har inte samma typ av.
De stora försäkringsklasserna är:

  • Personförsäkringar där den typ av försäkringar som försäkringsbolagen tagit fram och som syftar till att ge dig ersättning för olika typer av personskador och sjukdomar i livet olika stadier.
  • Bilförsäkringar finns för alla olika typer av bilar och personbilar och de flesta försäkringsbolagen erbjuder bilförsäkringar.
  • Fordonsförsäkringar finns vid sidan av bilförsäkringar för många olika typer av fordonsförsäkringar till olika fordon som snöskoter eller 4-hjuling.
  • Fastighetsförsäkringar finns för all typer av fastigheter eller bostäder. Även hemförsäkringar klassas inom denna kategori men vissa försäkringsbolag kallar denna villaförsäkring eller villahemförsäkring.
  • Aktivitetsförsäkringar innefattar de försäkringar som skyddar vid olika idrottsaktiviteter.
  • Ekonomisk försäkring ger dig ersättning för olika händelser utanför din kontroll som påverkar dig ekonomiskt negativt.
  • Övriga försäkringar finns det många olika varianter av som försäkringsbolagen erbjuder.

De flesta försäkringsbolagen har som primärt mål att tjäna pengar genom att öka sina intäkter och minska sina kostnader. Dock så är ryktet så viktigt att försäkringsbolagen aldrig lurar sina kunder utan följer alltid avtal även om de ibland kan anses tolka vissa försäkringsavtal till sin fördel.