Försäkringsbolag - Fakta och information om FörsäkringsbolagPersonförsäkring

Personförsäkring

En personförsäkring är en grupp av försäkringar där försäkringsbolaget ger dig ersättning i händelse av skada eller sjukdom för dig som försäkrad eller eventuellt för någon av dina familjemedlemar. De flesta försäkringsbolag erbjuder de omsättningsmässigt stora försäkringarna Sjuk-, Olycksfall- och Livförsäkring.
Flera av de större försäkringsbolagen som Trygg-Hansa och Folksam har också flera andra mer nischade försäkringar som Graviditetsförsäkring

  • Graviditetsförsäkring hos de flesta försäkringsbolagen så gäller en graviditetsförsäkring till dess att barnet är 6 månader.
  • Gravidförsäkring är samma sak som graviditetsförsäkring men det varierar mellan försäkringsbolagen hur de benämner denna försäkring.
  • Barnförsäkring en barnförsäkring kan vara bra eftersom den täcker flera typer av kostnader och skador som inte annan försäkring skyddar emot. Många försäkringsbolag ger ersättning för invaliditet, långvarig sjukdom, vårdbidrag och ersättning för sjukhusvistelse samt dödsfallsersättning.
  • Sjukförsäkring ger dig garanterad rätt till snabb sjukvård och ersättning för uppkomna sjukvårdskostnader.
  • Olycksfallsförsäkring ger dig ersättning för kostnader för läkarvård och tandskada men även inkomstbortfall och resekostnader om du råkar ut för en olycka.
  • Livförsäkringen skaffar man för sina efterlevandes skull och den ger antingen en engångssumma vid dödsfall eller en kontinuerlig ersättning varje månad.
  • Pensionsförsäkring är en privat försäkring som går att teckna hos många försäkringsbolag för att ge ökad pension.
  • Seniorförsäkringar finns det som är inriktade på pensionärers speciella krav och önskemål.