Försäkringsbolag - Fakta och information om FörsäkringsbolagJämföra alla stora reseförsäkringar

Det finns många bolag som erbjuder reseförsäkringar. På denna sida visas jämförelsen mellan de större försäkringsbolagens reseförsäkringar.

För de mindre försäkringsbolagen finns enjämförelse över reseförsäkringar här och det finns också en jämförelse mellan de reseförsäkringar som kan köpas som tillägg hos fristående försäkringsbolag.


Aktsam
ingår i hemförsäk.
Auro
ingår i hemförsäk.
Dina Försäkringar
ingår i hemförsäk.
Folksam
ingår i hemförsäk.
Gjensidige
ingår i hemförsäk.
If
ingår i hemförsäk.
If
Stor Hemförsäkring
Läns-
försäkringar
SalusAnsvar
ingår i hemförsäk.
Trygg-Hansa
ingår i hemförsäk.
Ersättning vid avbeställning
per person
Nej Nej Nej Nej Nej Nej 25 000 kr Nej Nej Nej
Ersättning vid avbeställning per familj Nej Nej Nej Nej Nej Nej 75 000 kr Nej Nej -
Vårdkostnader vid akut sjukdom eller olycksfall Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Akut tandvård 3 000 kr 5 000 kr 4 240 kr Skälig kostnad 3 500 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 500 kr Skälig kostnad 3 000 kr
Undantag för aktiviteter med hög risk Ja, för myndiga personer Ja, för myndiga personer Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja, för myndiga personer
Ersättning för hemtransport vid dödsfall 25 000 kr 50 000 kr 21 200 kr 25 000 kr 40 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Skälig transport-
kostnad
25 000 kr 25 000 kr
Ersättning vid olycka som förorsakar invaliditet Nej 400 000 kr Nej 300 000 kr Nej Nej Nej Nej 300 000 kr Nej
Ersättning vid dödsolycka Nej 50 000 kr Nej 20 000 kr Nej Nej Nej Nej 20 000 kr Nej
Ersättning för hemresa vid naturkatastrof Nej Nej 10 000 kr Nej Nej Ja Ja 10 000 kr Ja 10 000 kr
Ersättning per dag för resedagar som ej utnyttjats Andel av resan som inte gick att utnyttja Andel av resan som inte gick att utnyttja 500 kr Andel av resan som inte gick att utnyttja 500 kr 700 kr 700 kr 500 kr Andel av resan som inte gick att utnyttja Andel av resan som inte gick att utnyttja
Maxersättning för outnyttjade resdagar 5 000 kr 15 000 kr,
75 000 kr per familj
22 500 kr 40 000 kr 5 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 22 500 kr 40 000 kr 10 000 kr
Maxbelopp för ersättningsresa
per person
Nej Nej Nej Nej Nej Nej 25 000 kr Nej Nej -
Maxbelopp för ersättningsresa per familj Nej Nej Nej Nej Nej Nej 75 000 kr Nej Nej -
Hemresa om något allvarligt hänt hemma Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Max ersättning för medförd egendom 35 000 kr 50 000 kr 42 400 kr 40 000 kr 50 000 kr 30 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 80 000 kr 50 000 kr
Maxersättning
per person för kontanter
3 000 kr 5 000 kr 8480 kr 3 000 kr 5 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 3 000 kr 4 000 kr 3 000 kr
Maxersättning per familj för kontanter 3 000 kr 5 000 kr 8 480 kr 6 000 kr 5 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 3 000 kr 8 000 kr 3 000 kr
Bagageförsening tid innan ersättning 12 tim Nej 8 tim 8 tim Nej Nej 6 tim Nej 8 tim 6 tim
Bagageförsening ersättning 1 200 kr/kolli - 1 200 kr/kolli 1 000 kr - 5 000 KR - 1 000 kr 2 000 kr/kolli
Ersättning om färdmedel är försenat mer än 12 tim Nej 8 tim 8 tim Nej Nej 6 tim 8 tim 6 tim 6 tim
Ersättning för försenat färdmedel 5 000 kr - 5 000 kr 5 000 kr - 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 6 000 kr
Merkostnad för missad hemresa eller utresa 5 000 kr Nej 8 800 kr
per person
40 000 kr
per person
Nej Nej 25 000
per person
5 000
per person
Resans pris 10 000 kr
Självrisk 1 000 kr 1 500 kr 1 500 kr 1 500 kr 1 500 kr 1 500 kr 0 kr 1 200 kr 1 500 kr 1 200 kr
Maximal restid 45 dagar 45 dagar 45 dagar 45 dagar 45 dagar 45 dagar 45 dagar 45 dagar 45 dagar 45 dagar


Nedan kan tecknas i tilläggsförsäkring

Aktsam
Auro
Dina Försäkringar
Folksam
Gjensidige
If
If
Stor Hemförsäkring
Läns-
försäkringar
SalusAnsvar
Trygg-Hansa
Extra ersättning vid avbeställning
per person
30 000 kr 25 000 kr 42 400 kr 40 000 kr 45 000 kr Nej Nej 45 000 kr 40 000 kr 45 000 kr
Extra ersättning vid avbeställning per familj 60 000 kr 75 000 kr 84 800 kr inget max 75 000 kr Nej Nej 75 000 kr inget max 75 000 kr
Höjt maxbelopp vid outnyttjad reskostnad Nej Nej ytterligare 500 per dag Nej Nej Nej Nej 1 000 kr Nej Ytterligare 10 000 kr
per person
Maxersättning för outnyttjade resdagar ytterligare 22 500 kr - - 45 000 kr - 10 000 kr
per person
Ersättningsresa
per person
30 000 kr 25 000 kr 42 400 kr 40 000 kr 45 000 kr Nej Nej 45 000 kr 40 000 kr 45 000 kr
Ersättningsresa per familj 60 000 kr 75 000 kr 84 800 kr inget max 75 000 kr Nej Nej 75 000 kr inget max 75 000 kr
Höjd maxersättning för medförd egendom Nej ytterligare 20 000 kr ytterligare 42 400 kr Nej Nej Nej Nej 25 000 kr Nej 25 000 kr
Bagageförsening tid innan ersättning Nej 6 tim 8 tim Nej 6 tim Nej Nej 8 tim Nej 6 tim
Bagageförsening ersättning - 5 000 kr 6 000 kr - 5 000 kr - - 10 000 kr - 400 kr
Ersättning om färdmedel är försenat mer än Nej 6 tim Nej Nej 6 tim Nej Nej Nej Nej 6 tim
Ersättning för försenat färdmedel - 5 000 kr - - 5 000 kr - - - - 400 kr
Merkostnad för missad hemresa eller utresa Nej 25 000 kr
per person
12 720 kr
per person
Nej 45 000 kr Nej Nej 15 000
per person
Nej Nej


I jämförelsen mellan alla reseförsäkringar listas grundförsäkringen. De flesta försäkringsbolagen har tilläggsförsäkringar som man kan komplettera reseförsäkringen med Dessa tillägg till din reseförsäkring är oftast avbeställningsskydd, vårdkostnader vid akut sjukdom, ersättning för dagar som inte kunnat utnyttjas. Det går också att komplettera reseförsäkringen med ersättning för förlorad egendom. De flesta reseförsäkringarna ger ersättning för bagageförsening endast vid utresa.