Försäkringsbolag - Fakta och information om FörsäkringsbolagJämföra alla reseförsäkringar

Det finns många små och stora försäkringsbolag som erbjuder reseförsäkringar. På denna sida visas jämförelsen mellan de mindre försäkringsbolagens reseförsäkringar.

För de stora bolagen reseförsäkringar finns enjämförelse över reseförsäkringar här och det finns även en jämförelse mellan tilläggs försäkringar från fristående försäkringsbolag.


Icabanken Moderna
ingår i hemförsäk.
Moderna T. Hemförsäkring (via Nordea) Netviq
ingår i hemförsäk.
Redo
ingår i hemförsäk.
Sveland
ingår i hemförsäk.
Tre Kronor Bas Tre Kronor Plus
Ersättning vid avbeställning per person Nej Nej Nej Nej 40 000 kr Nej Nej 45 000 kr
Ersättning vid avbeställning per familj Nej Nej Nej Nej 80 000 kr Nej Nej 75 000 kr
Vårdkostnader vid akut sjukdom eller olycksfall Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Akut tandvård 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 3 000 kr 3 000 kr
Undantag för aktiviteter med hög risk Ja Ja Ja, för personer äldre än 16 år Ja Ja Ja Ja, för myndiga personer Ja, för myndiga personer
Ersättning för hemtransport vid dödsfall Skälig kostnad Skälig kostnad Skälig kostnad Skälig kostnad 20 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 25 000 kr
Ersättning vid olycka som förorsakar invaliditet Nej Nej Nej Nej 400 000 kr 400 000 kr Nej Nej
Ersättning vid dödsolycka Nej Nej Nej Nej 40 000 kr 40 000 kr Nej Nej
Ersättning för hemresa vid naturkatastrof Nej Nej 10 000 kr Nej Nej Nej Nej Nej
Ersättning per dag för resedagar som ej utnyttjats 500 per dag 500 kr Andel av resan som inte gick att utnyttja 500 kr Andel av resan som inte gick att utnyttja Andel av resan som inte gick att utnyttja Andel av resan som inte gick att utnyttja Andel av resan som inte gick att utnyttja
Maxersättning för outnyttjade resdagar 10 000 kr per person 10 000 kr 10 000 kr per person 10 000 kr 15 000 kr, 75 000 kr per familj 15 000 kr, 75 000 kr per familj 5 000 kr 15 000 kr
Maxbelopp för ersättningsresa per person Nej Nej Nej Nej Nej - - 45 000 kr
Maxbelopp för ersättningsresa per familj Nej Nej Nej Nej Nej - - 75 000 kr
Hemresa om något allvarligt hänt hemma Ja Ja Ja Ja 25 000 kr Ja Ja Ja
Max ersättning för medförd egendom 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 35 000 kr 70 000 kr
Maxersättning per person för kontanter 5 000 kr för myndiga 5 000 kr för myndiga 3 000 kr 5 000 kr för myndiga 5 000 kr 5 000 kr 3 000 kr 6 000 kr
Maxersättning per familj för kontanter 3 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 3 000 kr 6 000 kr
Bagageförsening tid innan ersättning 12 tim 12 tim Nej 12 tim 24 tim 24 tim 12 tim 12 tim/1 200 per kolli
Bagageförsening ersättning 5 000 kr 5 000 kr - 5 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 1 200 kr/kolli 1 200 kr/kolli
Ersättning om färdmedel är försenat mer än 8 tim 8 tim Nej 8 tim 24 tim 8 tim 12 tim 12 tim
Ersättning för försenat färdmedel 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 8 000 kr per person 8 000 kr per person 5 000 kr 5 000 kr
Merkostnad för missad hemresa eller utresa Resans pris Resans pris Nej Resans pris 8 000 kr per person 8 000 kr per person 5 000 kr 15 000 kr
Självrisk 1200 kr 1500 kr 1 000 kr 1500 kr 2 000 kr 2 000 kr 1500 kr 1500 kr
Maximal restid 45 dagar 45 dagar 45 dagar 45 dagar 60 dagar 60 dagar 45 dagar 45 dagar


Nedan kan tecknas i tilläggsförsäkring

Icabanken Moderna
Moderna T. Hemförsäkring (via Nordea) Netviq
Redo
Sveland
Tre Kronor Bas Tre Kronor Plus
Extra ersättning vid avbeställning per person 25 000 kr 25 000 kr 45 000 kr 25 000 kr Nej 40 000 kr Nej Nej
Extra ersättning vid avbeställning per familj 100 000 kr 100 000 kr 75 000 kr 100 000 kr Nej 80 000 kr Nej Nej
Höjt maxbelopp vid outnyttjad reskostnad Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Maxersättning för outnyttjade resdagar - - - - - - - -
Ersättningsresa per person 25 000 kr 25 000 kr 45 000 kr Nej Nej Nej Nej Nej
Ersättningsresa per familj 100 000 kr 100 000 kr 75 000 kr Nej Nej Nej Nej Nej
Höjd maxersättning för medförd egendom 25 000 kr 25 000 kr Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Bagageförsening tid innan ersättning Nej Nej 8 tim Nej Nej Nej Nej Nej
Bagageförsening ersättning - - 10 000 kr - - - - -
Ersättning om färdmedel är försenat mer än Nej Nej 8 tim Nej Nej Nej Nej Nej
Ersättning för försenat färdmedel - - 5 000 kr - - - - -
Merkostnad för missad hemresa eller utresa Nej Nej 45 000 kr Nej Nej Nej Nej Nej

I jämförelsen mellan alla reseförsäkringar listas grundförsäkringen. De flesta försäkringsbolagen har tilläggsförsäkringar som man kan komplettera reseförsäkringen med. Dessa tillägg till din reseförsäkring är oftast avbeställningsskydd, vårdkostnader vid akut sjukdom, ersättning för dagar som inte kunnat utnyttjas. Det går också att komplettera reseförsäkringen med ersättning för förlorad egendom. De flesta reseförsäkringarna ger ersättning för bagageförsening endast vid utresa.