Försäkringsbolag - Fakta och information om FörsäkringsbolagFöretagsförsäkringar

Företagsförsäkringar

Det finns många olika försäkringar får några få försäkringsbolag som är riktade mot företag. Dessa företagsförsäkringar är ganska okända för alla de som inte själva drivit företag.  • Transportförsäkring är en varuförsäkring som försäkringsbolagen oftast riktar mot tillverkningsföretag eller olika transportbolag.
  • Kommunolycksfallsförsäkring är en typa av olycksfallsförsäkring som kommuner ofta tecknar för skolbarn eller dagisbarn.
  • Fartygsförsäkring
  • Olika typer av branschförsäkringar anpassade till en speciell bransch finns inom de flesta yrken. Försäkringsbolagen erbjuder olika typer av branschförsäkringar som t.ex. IT-branschen, serviceyrken, byggnadsbranschen eller till revisorer. Vid sidan av försäkringsbolagen erbjuder även visa branschorganisationer denna typ av försäkringar.
  • Ansvarsförsäkring täcker företagets skadeståndsskyldighet oftast enligt vissa standardavtal. En form av ansvarsförsäkring ingår också i hemförsäkringen och båtförsäkringen. Normalt ersätter en ansvarsförsäkring skador som orsakats på tredje part.
  • Rättsskyddsförsäkring är en försäkring ger ersättning för de rättsliga kostnader som kan uppstå i tvister som den försäkrade är påverkad av. Försäkringstypen rättsskyddsförsäkringar började bli allt mer vanligt förekommande under 1960-talet i Sverige.
  • Patientansvarsförsäkringen kan tecknas av vårdgivare och ger patienten ersättning vid behandlingsskada och beräknas på likartat sätt som det skadestånd patienten kan kräva av vårdgivaren.