Försäkringsbolag - Fakta och information om FörsäkringsbolagFordonsförsäkring

Fordonsförsäkring

Fordonsförsäkring har de flesta försäkringsbolag som en produkt och gäller oftast för personbilar, husvagnar, lastbilar eller motorcyklar. En fordonsförsäkring innefattar nästan alltid en personförsäkring och en sakförsäkring som är kopplad till ett fordon. En sådan försäkring innehåller i Sverige vanligen ett antal olika moment som täcker olika typer av skador:  • Trafikförsäkring är en obligatorisk del i fordonsförsäkringen som täcker eventuella kostnader för personskador eller skador på tredje mans egendom.
  • Mopedförsäkring är försäkringen för dig som åker moped.
  • MC-försäkring täcker skador på motorcykeln vid en olycka.
  • Lastbilsförsäkring är en försäkring som är riktad mot lastbilsföretag eller åkare. Innehåller i lastbilsförsäkringen kan variera från en trafikförsäkring till en försäkring som täcker alla händelser. Försäkringens pris beror bland annat på förarens erfarenhet och ålder, olycks- och försäkringshistorik, typ av rutter och vilken vara som fraktas.
  • Tränghjulsförsäkring liknar en bilförsäkrings trafikförsäkring men för din tränghjuling.
  • Snöskoterförsäkring behövs på samma sätt som bilförsäkringens trafikförsäkring men för din snöskoter.
  • Åkgräsklipparförsäkring låter onödigt men krävs om du t.ex. ska kunna koppla till en släpvagn till åkgräsklipparen.
  • Entreprenadmaskinförsäkring är en försäkring där främst företag kan försäkra sina maskiner men också få ersättning för avbrott i verksamheten som kan uppstå p.g.a. att en maskin inte går att bruka.
  • Båtförsäkringar är uppdelad på liknande sätt som en bilförsäkring med obligatorisk del, halvförsäkring och helförsäkring men dessa delar benämna annorlunda för en båtförsäkring.

Det finns även underkategorin bilförsäkringar där alla försäkringar som är relaterat till bilen eller det som släpas bakom bilen finns.