Försäkringsbolag - Fakta och information om FörsäkringsbolagFastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring

Inom gruppen fastighetsförsäkring finns alla försäkringar riktade mot fastigheter eller bostäder.  • Gårdsförsäkring är till för de som äger en gård med lite eller ingen lantbruksverksamhet. De försäkringsbolag som erbjuder gårdsförsäkring inkluderar egendomsskydd för gårdsbyggnader och markanläggning, investeringsskydd vid problem vid bygge eller ombyggnad, hyresbortfall, ansvarsskydd, rättsskydd, krisskydd samt återvinningsförsäkring.
  • I Fritidshusförsäkringen brukar försäkringsbolagen inkludera egendomsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd.
  • Hemförsäkringen ger dig ersättning ifall dina ägodelar stjäls eller skadas. Ofta ger försäkringsbolagen även ersättning för vissa personskador, rättskydd eller grundläggande reseskydd. Till hemförsäkringen erbjuder försäkringsbolagen mängder med olika tilläggsförsäkringar.
  • Bostadsrättsförsäkring är en typ av hemförsäkring riktad mot bostadsrätter.
  • Villaförsäkring erbjuder försäkringsbolag för villaägare eller radhusägare.
  • Villahemförsäkring erbjuder försäkringsbolag för villaägare eller radhusägare.
  • Hyresrättsförsäkring är en försäkring för dig som bor i hyresrätt.