Försäkringsbolag - Fakta och information om FörsäkringsbolagErsättning via reseförsäkringen

Ersättning via reseförsäkringen

För att få ersättning på reseförsäkringen vid t.ex. en olycka, behov av tandvård eller stöld finns det ett antal saker som du ska tänka på direkt efter händelsen.

Vid sjukdom, olycka eller tandvård

Om du blir sjuk eller det händer dig en olycka ska du redan från första dagen skaffa dig läkarintyg med ordinationen tydligt beskriven för att du ska kunna få ut ersättning från reseförsäkringen.(från första dagen, se till att läkarens ordination, t ex vila på rummet, framgår klart) Det är också viktigt att du sparar på kvitton som styrker dina kostnader så spar därför alla kvitton.

Vid rån, överfall eller misshandel

Gör alltid polisanmälan på plats och skaffa läkartyg med eventuell ordination. För att få full ersättning från reseförsäkringen ska du också spara alla kvitton för kostnader i samband med händelsenVid stöld av saker

Reseförsäkring vid stöld

Om dina saker blir stulna måste du göra en polisanmälan på plats om du ska få ut något från försäkringsbolaget.

Vid stöld av bankkort, pengar eller resecheckar

Spärra bankkort och resecheckar omgående. Om du inte gör detta kan ersättningen från reseförsäkringen utebli.

Förseningar eller bagage som kommit bort

Eftersom de flesta reseförsäkringar innehåller ersättning vi förseninger eller om bagaget har kommit bort måste du vid tillfället för förseningen kontakta flygbolaget eller transportören och få en skriftligt intyg som bevisar förseningen. Du ska också spara på kvitton för eventuella utlägg som du kommer få ersättning för.