Försäkringsbolag - Fakta och information om FörsäkringsbolagDjurförsäkring

Djurförsäkring

Djurförsäkringar är en kategori försäkringar där försäkringsbolagen erbjuder speciellt anpassade försäkringar mot olika typer av djur.  • Hundförsäkring tas nästan alla hundägare.
  • Smådjurförsäkring är viktigt att ha eftersom kostnaden att få veterinärhjälp är mycket hög.
  • Kattförsäkringen börjar tas av en allt större andel kattägare.
  • Hästgårdsförsäkring ger skydd åt allt som finns på en hästgård.
  • Hästförsäkring är nästan lika vanlig som barn och bilförsäkringar eftersom en häst är både en känslomässig man även ekonomisk investering.