Försäkringsbolag - Fakta och information om FörsäkringsbolagBilförsäkringar

Bilförsäkringar

Bilförsäkring är en av de vanligaste försäkringarna som nästan alla försäkringsbolag erbjuder och är en obligatorisk försäkring ifall man ska framföra personbil på allmän väg.  • Bilförsäkringar ger ersättning för skador på eller i bilen.
  • Trafikförsäkring är en obligatorisk del i fordonsförsäkringen som täcker eventuella kostnader för personskador eller skador på tredje mans egendom.
  • Vägassistansförsäkringen ger den bärgning och ersättning för hemresa alternativ ny hyrbil ifall din bil havererar. Vägassistansförsäkringen kan oftast tecknas som en tilläggsförsäkring till t.ex. bilförsäkringen eller som en separat försäkring hos något bärgningsföretag.
  • Entusiastförsäkringen är en bilförsäkring personbilar som är minst 20 år gamla.
  • Husbilsförsäkring gäller på samma sätt som bilförsäkringen men är inriktad på husbilar.
  • Husvagnsförsäkring bilens trafikförsäkring täcker vissa typer av skador men för att få ersättning för skador på din husvagn behöver du en husvagnsförsäkring.
  • Släpvagnsförsäkring bilens trafikförsäkring täcker vissa typer av skador men för att få ersättning för skador på din släpvagn behöver du en släpvagnsförsäkring.

Vid sidan av bilförsäkringar finns kategorin fordonsförsäkringar hos de flesta försäkringsbolagen.