Försäkringsbolag - Fakta och information om FörsäkringsbolagRegler och avbeställningsskydd i reseförsäkringen

Avbeställningsskydd i reseförsäkringen

Tidigare var avbeställningsskydd bra att ha i reseförsäkringen men de senaste åren har allt fler börja betala sina resor mer betalkort eller kreditkort. Nästan alla betal- och kreditkort från t.ex. Mastercard eller VISA har ett inbyggt avbeställningsskydd som gäller ifall du betalt minst 75% av resans pris med kortet.Regler för hemförsäkringen vid resa

Regler för hemförsäkringen

De flesta hemförsäkringarna har en bra reseförsäkring och gäller för resor kortare än 45 dagar. Exakt av reseförsäkringarna gäller för varierar mellan försäkringsbolagen men oftast täcker det egendomsskydd vid stöld, överfallsskydd vid misshandel, ansvarsskydd. Det som kan bli riktigt dyrt för dig är vårdkostnader vid sjukdom eller olycksfall samt hemtransport vid svårare skada.

Oftast gäller reseförsäkringen i hemförsäkringen för de som är skrivna på samma adress och delar hushåll med försäkringstagare men vissa försäkringsbolag har kravet på att alla personer som försäkringen gäller för ska finnas omnämnda i försäkringsbrevet. Även barn som är under 18 år omfattas oftast av reseförsäkringen även om de inte är skrivna på samma adress.

Undantag i reseförsäkringen

Många reseförsäkringar har undantag för riskfyllda aktiviteter som fallskärmshoppning, dykning eller skidåkning off-pist. Om du håller på med någon annorlunda spor tär det bra att kolla reseförsäkringen innan du åker iväg på resan.