Försäkringsbolag - Fakta och information om FörsäkringsbolagAktivitetsförsäkring

Aktivitetsförsäkring

Aktivitetsförsäkringar inkluderar de försäkringar som ger skydd vid olika aktiviteter, sporter och idrottutövning.  • Golfförsäkring kan tecknas separat eller som tillägg till hemförsäkringen och ger ersättning och golfutrustningen blir stulen.
  • Golfbagsförsäkring ger ersättning om golfbagen eller golfsetet blir skadat under golfresan.
  • Hole-In-One-försäkring kan man teckna som en separat försäkring men Hole-In-One-försäkringen ingår om man betalar golfrundan med vissa betalkort. Hole-In-One-försäkringen innebär att försäkringen bekostar den obligatoriska champagnen i golfrestaurangen till alla som bevittnat det fantastiska golfslaget.
  • Idrottsförsäkring ger ett personskydd under idrottsutövande. Denna försäkring tecknas ofta av idrottsklubbarna för alla aktiva medlemar.
  • Utförsåkarförsäkring är en specialförsäkring som endast försäkringsbolaget Folksam har och som ger ersättning vid skada, invaliditet och dödsfall, även offpist.
  • Tävlingsförsäkring har inte alla försäkringsbolag men ger dig ersättning om du inte kan vara med på en tävling p.g.a. skada, sjukdom eller stöld av utrustningen.