Försäkringsbolag - Fakta och information om FörsäkringsbolagFörsäkringsbolag

Försäkringsbolag

Ett försäkringsbolag är ett företag som antingen ägs av aktieägarna eller försäkringstagarna och erbjuder riskspridning mellan försäkringsbolagets kunder I Sverige finns det flera hundra olika försäkringsbolag med de försäkringsbolag som de flesta känner till är de stora sakförsäkringsbolagen eller de bolag som erbjuder personförsäkringar. De mest välkända försäkringsbolagen i Sverige är:

 • If Försäkringar
 • Folksam Försäkring
 • Trygg-Hansa


Första försäkringsbolaget i Sverige

Första försäkringsbolaget i Sverige

De första försäkringsbolagen var de brandstoder som ägdes gemensamt. Så tidigt som år 1350 i Landslagen från Magnus Ladulås så fanns det paragraf om brandstod, då tidens försäkringsbolag. Ordet brandstod innebär helt enkelt brandstöd och det var enbart denna typ av försäkring som var intressant tidigare eftersom den var så förödande och katastrofal för de drabbade.

Ett försäkringsbolag som länge hade med brandstod i sitt namn var de regionala brandstodsbolagen som t.ex. Östgöta Brandstodsbolag men från 2012 finns inga brandstodsbolag kvar eftersom försäkringsbolagens försäkringsutbud är mycket bredare än enbart brand.

Försäkringsbolagens tjänster

Försäkringsbolagens tjänster

Utbudet bland försäkringsbolagens tjänster och produkter ökar hela tiden. Anledning till att fler försäkringstjänster kommer till hela tiden beror på flera saker.

 • Försäkringsbolagen vill tjäna mer pengar och tar fram många tilläggsförsäkringar eller helt nya försäkringsområden.
 • Ökad variationen gällande försäkringstagarna behov vilket gör att de efterfrågar. Det ökade behovet beror på allt fler och specialiserade intressen hos försäkringstagarna.
 • Allt fler olika typer av dyra kapitalvaror har behov av försäkring.

De flesta försäkringsbolagen har som primärt mål att tjäna pengar genom att öka sina intäkter och minska sina kostnader. Dock så är ryktet så viktigt att försäkringsbolagen aldrig lurar sina kunder utan följer alltid avtal även om de ibland kan anses tolka vissa försäkringsavtal till sin fördel.

Det finns dock försäkringsbolag som ägs av försäkringstagarna och betalar tillbaka eventuellt överskott till försäkringstagarna. Exempel på ett försäkringsbolag av denna typ är Länsförsäkringar.

Typer av försäkringar

Det finns många försäkringsbolag som specialiserat sig på några få typer av tjänster Vissa försäkringsbolag som Accept erbjuder främst inkomstförsäkringar och ERV håller endast på med reseförsäkringar.

Även de större försäkringsbolagen har utökat typer av försäkringar markant de senaste två decennierna och listan på olika försäkringar är mycket lång, över 100 typer av försäkringar kan en barnfamilj med många fritidsintressen teckna. Några av de mer annorlunda försäkringarna som riktar sig till privatmarknaden är:

 • Gravidförsäkring
 • Seniorförsäkringar
 • Entusiastförsäkringen för den gamla bilen
 • Snöskoterförsäkring
 • Aupair-försäkring
 • Långreseförsäkring
 • Bröllopsförsäkring
 • Golfbagsförsäkring
 • Utförsåkarförsäkring
 • Smådjurförsäkring, t.ex. kattförsäkring och hundförsäkring
 • Tandvårdsförsäkring
 • Bokostnadsförsäkring
 • och många många fler både vanliga men också annorlunda försäkringar.


Anmäla skada

För att kunna utnyttja er försäkring ifall något har inträffat måste ni göra en skadeanmälan. En skadeanmälan måste ske på rätt sätt och varierar mellan försäkringsbolagen men även vilket typ av skada det gäller. Vissa typer av skador kräver även att ni gör en polisanmälen eller att ni omgående spärrar era olika kort.

Du ska alltid kontakta försäkringsbolaget så att skadeanmälan sker på rätt sätt för annars kan du nekas ersättning.

Svenska försäkringsbolag

Antalet försäkringsbolag är som sagt mycket stort men det finns ett fåtal stora och dominerande försäkringsbolag. Flera av de stora försäkringsbolagen äger många mindre försäkringsbolag i syfta att kunna sälja sina försäkringar genom flera olika kanaler. De största försäkringsbolagen är:

 • Försäkringsbolaget Folksam ägs indirekt av försäkringstagarna och erbjuder en stor mängd olika försäkringar.
 • If Skadeförsäkring som är störst i norden av försäkringsbolagen.
 • Trygg-Hansa är ett klassiskt stort svenskt försäkringsbolag.
 • Länsförsäkringars försäkringsbolag är över 20 stycken oberoende försäkringsbolag och vinsterna delas ut till försäkringstagarna.
 • Aktsam försäkringsbolag ägs numera av Trygg-Hansa men de tidigare grundarna har startat Accept Försäkringsaktiebolag.
 • Accept Försäkringsaktiebolag erbjuder främst inkomstförsäkringar och är störst på inkomstförsäkringar.
 • AFA försäkringar är ett försäkringsbolag som enbart är inriktade på försäkringar via arbetsmarknadens kollektivavtal så som sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
 • Moderna Försäkringar ägs av danska TryggVesta och har ett nära samarbete med Nordea.
 • Vesta Skadeförsäkring ingår i Moderna Försäkringar
 • Atlantica har många typer av fartyg och båtförsäkringar och ingår i Moderna Försäkringar.
 • SalusAnsvar erbjuder många typder av försäkringar och ägs numera av norska koncernen DNB
 • En Försäkring är ett försäkringsbolag som erbjuder inkomstförsäkringar.
 • Atava ägs av Trygg-Hansa och fokucerar på hemförsäkringar och bilförsäkringar
 • Dina Försäkringar har ett fåtal olika typer av försäkringar
 • Skandia Försäkringar har ett komplett program av personförsäkringar.
 • Gjensidige Försäkringsbolag
 • Alandia är ett åländskt försäkringsbolag som fokuserar på båtförsäkringar.
 • Solid försäkringar har flera olika försäkringar men är som starkast på produktförsäkringar för konsumentprodukter.
 • ERV olika typer av erbjuder reseförsäkringar.