Försäkringsbolag - En hel del rörande Försäkringsbolag


Försäkringsbolag

I Sverige finns det ett stort antal olika försäkringsbolag som erbjuder någon form av försäkring. Utbudet av försäkringstjänster har ökat lavinartat de senaste decennierna och förutom den obligatoriska hemförsäkringen och den i lagen tvingande trafikförsäkringsdelen av bilförsäkringen.

Försäkringsbolag

Det finns många försäkringsbolag som specialiserat sig på några få typer av tjänster Vissa försäkringsbolag som Accept erbjuder främst inkomstförsäkringar och ERV håller endast på med reseförsäkringar.

Även de större försäkringsbolagen har utökat typer av försäkringar markant de senaste två decennierna och listan på olika försäkringar är mycket lång, över 100 typer av försäkringar kan en barnfamilj med många fritidsintressen teckna. Några av de mer annorlunda försäkringarna som riktar sig till privatmarknaden är:

 • Gravidförsäkring
 • Seniorförsäkringar
 • Entusiastförsäkringen för den gamla bilen
 • Snöskoterförsäkring
 • Aupair-försäkring
 • Långreseförsäkring
 • Bröllopsförsäkring
 • Golfbagsförsäkring
 • Utförsåkarförsäkring
 • Smådjurförsäkring, t.ex. kattförsäkring och hundförsäkring
 • Tandvårdsförsäkring
 • Bokostnadsförsäkring
 • och många många fler både vanliga men också annorlunda försäkringar.


Anmäla skada

För att kunna utnyttja er försäkring ifall något har inträffat måste ni göra en skadeanmälan. En skadeanmälan måste ske på rätt sätt och varierar mellan försäkringsbolagen men även vilket typ av skada det gäller. Vissa typer av skador kräver även att ni gör en polisanmälen eller att ni omgående spärrar era olika kort.

Du ska alltid kontakta försäkringsbolaget så att skadeanmälan sker på rätt sätt för annars kan du nekas ersättning.

Svenska försäkringsbolag

Antalet försäkringsbolag är som sagt mycket stort men det finns ett fåtal stora och dominerande försäkringsbolag. Flera av de stora försäkringsbolagen äger många mindre försäkringsbolag i syfta att kunna sälja sina försäkringar genom flera olika kanaler. De största försäkringsbolagen är:

 • Försäkringsbolaget Folksam ägs indirekt av försäkringstagarna och erbjuder en stor mängd olika försäkringar.
 • If Skadeförsäkring som är störst i norden av försäkringsbolagen.
 • Trygg-Hansa är ett klassiskt stort svenskt försäkringsbolag.
 • Länsförsäkringars försäkringsbolag är över 20 stycken oberoende försäkringsbolag och vinsterna delas ut till försäkringstagarna.
 • Aktsam försäkringsbolag ägs numera av Trygg-Hansa men de tidigare grundarna har startat Accept Försäkringsaktiebolag.
 • Accept Försäkringsaktiebolag erbjuder främst inkomstförsäkringar och är störst på inkomstförsäkringar.
 • AFA försäkringar är ett försäkringsbolag som enbart är inriktade på försäkringar via arbetsmarknadens kollektivavtal så som sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
 • Moderna Försäkringar ägs av danska TryggVesta och har ett nära samarbete med Nordea.
 • Vesta Skadeförsäkring ingår i Moderna Försäkringar
 • Atlantica har många typer av fartyg och båtförsäkringar och ingår i Moderna Försäkringar.
 • SalusAnsvar erbjuder många typder av försäkringar och ägs numera av norska koncernen DNB
 • En Försäkring är ett försäkringsbolag som erbjuder inkomstförsäkringar.
 • Atava ägs av Trygg-Hansa och fokucerar på hemförsäkringar och bilförsäkringar
 • Dina Försäkringar har ett fåtal olika typer av försäkringar
 • Skandia Försäkringar har ett komplett program av personförsäkringar.
 • Gjensidige Försäkringsbolag
 • Alandia är ett åländskt försäkringsbolag som fokuserar på båtförsäkringar.
 • Solid försäkringar har flera olika försäkringar men är som starkast på produktförsäkringar för konsumentprodukter.
 • ERV olika typer av erbjuder reseförsäkringar.